Monday, June 29, 2009

Citrus could be used as feed additives

Citrus skin and core are nutritious, and could be used be good feed additives.

In the citrus skin and core, which contains much crude protein, crude fat and cellulose, also contains iron, manganese, zinc and other trace elements.

Citrus skin and core have the function of detoxification and anti-bacterial.

Therefore, citrus skin and nuclear should be collected, dried and crushed into powder, can be added to animal feed additives. Feed chickens, ducks, geese, cattle, pigs and other livestock.

Originally Posted: About Additive

2 comments:

VTazdecor said...

Công việc văn phòng luôn tạo cho nhân viên căng thẳng áp lực.Nên cần thay đổi không gian làm việc bằng cách tựtạo cảm hứng làm việc với bàn làm việc
Bạn đang có nnhu cầu mua bàn làm việc thì việc đầu tiên bạn nên trang bị kiến thứccách chọn bàn làm việc
Tìm hiểu thông tin và tiêu chỉ để có thể chọn bàn làm việc văn phòng
Nội thất văn phòng trong công ty doanh nghiệp ghế, tủ, hộc hồ sơ...và không thể thiếubàn làm việc trong văn phòng công ty
Cũng như các sản phẩm văn phòng khác truóc khi mua bạn nên xem qua và chọn mẫu ưng ý.Và đối với bàn làm việc cũng thế khi mua bạn nênnên chọn mẫu bàn làm việc

Quỳnh Như said...

Tìm hiểu thêm thông tin về công ty tnhh đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ tại https://quoctehoanmy.com/

Post a Comment